Powtórzone wybory!

Dodał: admin 26 października 2016 17:31

W związku ze zgłoszonym naruszeniem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, dot. Trybu powołania i odwołania władz (Art. 4, §16,lit.d), po zasięgnięciu opinii Pani Dyrektor wybory przeprowadzone dnia 13.10.2016 zostają unieważnione. W związku z tym Samorząd Uczniowski ogłasza, że zostaną one ponowione wg. następującego harmonogramu, przyjętego na spotkaniu samorządu szkolnego i samorządów klasowych w dniu 25.10.2016.Terminarz:


02.11.16
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur na urząd przewodniczącego. Przypominamy, że zgłoszenia należy składać do Darii Skowrońskiej, Michała Palluth bądź prof. Wojciecha Grzybka razem z pisemną akceptacją wychowawcy i samorządu klasowego.


08.11.2016
Prezentacja kandydatów na auli. Każdy ze startujących będzie mieć ograniczony czas na zaprezentowanie swojego programu wyborczego, przedstawienie się i krótką charakterystykę. Sposób w jaki omówicie swoje postulaty jest dowolny. Może to być, np. film lub prezentacja – byle zachowane były zasady kultury wypowiedzi.


15.11.2016
Wybory do Samorządu Uczniowskiego. W skład komisji wyborczej, wyłonionej na spotkaniu samorządu szkolnego i samorządów klasowych w dniu 25.10.2016, wchodzą: Daria Skowrońska, Alicja Kojs, Radosław Morawa, Michał Palluth. Sposób prowadzenia kampanii określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, z którym prosimy o zapoznanie się, jest umieszczony na stronie szkoły .

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl