Nasi nauczyciele z odznaczeniami od Prezydenta RP

Dodał: admin 1 grudnia 2016 19:27

Ośmiu nauczycieli I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu otrzymało od Prezydenta RP odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych pedagogów znaleźli się – pani dyrektor mgr Maria Kopeć, mgr Jagna Dziedzic, mgr Wojciech Tischner, mgr Joanna Sułkowska, mgr Joanna Trybuła, mgr Grzegorz Klag, mgr Wojciech Grzybek oraz mgr Agnieszka Paprocka-Maciaś.W tym roku z rąk Wojewody Małopolskiego, pana Piotra Ćwika oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty, pani Barbary Nowak, pani dyrektor Maria Kopeć odebrała Srebrny Krzyż Zasługi nadany za ofiarną działalność publiczną oraz niesienie pomocy i działalność charytatywną. W całym województwie małopolskim tylko ośmiu osobom przypadł ten zaszczyt. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa został przyznany panu Tischnerowi oraz pani Jagnie Dziedzic. Pozostali nauczyciele otrzymali Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Sali Teatralnej Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl