Wywiadówka klas I i II

Dodał: admin 26 stycznia 2017 08:09

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klas I i II,

zapraszamy Rodziców klas I i II na wywiadówkę śródroczną w dniu 26 stycznia 2017r. (czwartek) o godz. 16.30.Tradycyjnie od godz. 15.45 będzie możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.


Nauczyciele będą dyżurować w wyznaczonych salach wg harmonogramu zamieszczonego przy wejściu do szkoły.


 


Tematyka:


- osiągnięcia uczniów,


- wyniki klasyfikacji śródrocznej,


- sprawy wychowawcze.


Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne