Wywiadówka klas III

Dodał: admin 28 lutego 2017 11:12

Szanowni Rodzice Uczniów klas III,

zapraszamy Państwa na ostatnią wywiadówkę w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30.

Tradycyjnie od godz. 15.45 istnieje możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą dyżurować w wyznaczonych salach wg harmonogramu zamieszczonego przy wejściu do szkoły.Godz. 16.30 - spotkanie w auli szkolnej z dyrektorem szkoły, po nim spotkania z wychowawcami klas - przydział sal wywieszony przy wejściach.

Tematyka spotkania:
1)szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych, harmonogram egzaminów w części pisemnej i ustnej;
2)dostosowania warunków egzaminów do potrzeb ucznia;
3)terminy dodatkowe i poprawkowe egzaminu dojrzałości, kto może skorzystać i na jakich warunkach;
4)osiągnięcia uczniów w nauce i terminy klasyfikacji końcowej wraz z zasadami uzyskania oceny wyższej niż przewidywana;
5)postępy w nauce;
6)sprawy klasowe.


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl