AGH czeka!

Dodał: admin 6 marca 2017 18:40

24 lutego gościliśmy naszego absolwenta inż. Patryka Jethona, studenta V roku Akademii Górniczo- Hutniczej, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu , kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność Eksploatacja Złóż Surowców Płynnych.Prelegent podczas spotkania w niezwykle ciekawy sposób przybliżył proces powstania ropy naftowej, formowania się złóż, metody jej poszukiwania i trudności z tym związane. Nakreślił rolę ropy we współczesnej gospodarce i pokazał nowe, wciąż rozwijające się technologie jej wydobycia.


Spotkanie umożliwiło uzyskanie wiedzy na temat kierunku studiów, możliwości pracy i perspektyw rozwoju po ukończeniu takiego kierunku.


Pasja, z jaką Pan Patryk prezentował omawiany temat udzieliła się słuchaczom i wywołała serię ciekawych pytań.


Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdą się kolejni geofizycy, wiertnicy i poszukiwacze złóż. AGH czeka!


zdjęcie: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=264

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl