Złoty Indeks PK dla Klaudii Kmin!

Dodał: admin 9 marca 2017 17:55

Konkurs przeprowadza Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki pod honorowym patronatem rektora tej uczelni.

 

Celem konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe takie jak: matematyka czy chemia.

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnicy to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w bieżącym roku szkolnym przystępują do egzaminu maturalnego.Zawody przeprowadzane są w dwóch etapach.


 


21 stycznia odbył się pierwszy etap konkursu. Do finału zakwalifikowali się uczniowie Naszej Szkoły: Klaudia Kmin - 3b, Miłosz Zamojski - 3e, Julia Krempaska - 3h,Magdalena Jaróg - 3h.


25 lutego finaliści przez ponad dwie godziny rozwiązywali test z chemii w drugim, centralnym etapie konkursu. Spośród 42 finalistów wyłoniono zwycięzców. Bardzo cieszy fakt, że nasza maturzystka Klaudia Kmin z kl. 3b o profilu biol.-chem. została laureatką I stopnia tego konkursu.


Laureaci I stopnia otrzymują 100 dodatkowych punktów doliczanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej. Maturzystce Klaudii bardzo serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu!


Uczennica pracowała pod opieką nauczycielki chemii mgr Justyny Pałki.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=268

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl