Nie takie gleby straszne!

Dodał: admin 20 marca 2017 18:41

W piątek 17 marca klasa II g (profil matematyczno – geograficzny) odbyła zajęcia w Muzeum Gleb na Uniwersytecie Rolniczym.Celem lekcji muzealnej było zdobycie wiedzy dotyczącej roli gleby, warunków jej tworzenia, zróżnicowania na świecie i w Polsce a co najważniejsze problemu degradacji tego elementu środowiska wynikającego z niewłaściwej gospodarki człowieka. Temat nie należy do prostych i atrakcyjnych, jednak sposób w jaki przedstawił go pracownik muzeum umożliwił przyjęcie go w sposób łatwy i przyjemny. Muzeum zawiera ekspozycję profili glebowych z różnych stron świata połączonych z fotografiami stref roślinnych charakterystycznych dla każdej gleby strefowej. Szczegółowe informacje można zdobyć korzystając z opracowań elektronicznych. Nie zabrakło też możliwości samodzielnego wykonania profilu glebowego.
To już drugie zajęcia klasy geograficznej przeprowadzone poza salą lekcyjną. Poprzednie miały miejsce w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bezpośrednie „dotykanie” zagadnień i problemów związanych z profilem klasy wydaje się być najbardziej skutecznym sposobem zdobywania wiedzy.
Kolejnym punktem piątkowej wyprawy do Krakowa były Warsztaty Geograficzne  w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z metodologią pomiarową w pracach badawczych związanych z geografią (cechy makroskopowe skał, pomiary hałasu, jakości wody, stanu powietrza). Ponadto mogli zapoznać się z kierunkami studiów oferowanymi przez UP. Okazuje się, że profil jaki wybrali uczestnicy wycieczki niesie za sobą sporo możliwości. Poszukiwania trwają!


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=278

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl