Uroczysta lekcja wychowawcza

Dodał: admin 10 kwietnia 2017 16:39

Marzec to miesiąc urodzin i imienin wybitnego absolwenta Szkoły – ks. prof. Józefa Tischnera. Z tej okazji Katarzyna Żmuda przeprowadziła otwartą lekcję wychowawczą poświęconą pamięci drugiego patrona naszego liceum.Postać Józka w szkole przybliżyła Martyna Budziakówna, księdza Józefa – Weronika Słocianka, profesora filozofii – Joanna Marszalikówna. Prezentacje uczennic klasy IIe były ilustrowane zdjęciami, fragmentami filmów, cytatami z książek i … chóralnym śpiewem oktetu chłopców z kl. IIIc, którzy pod batutą pani Doroty Żmudy brawurowo wykonali „Sztandary polskie na Kremlu”.


Jednak zanim lekcja się rozpoczęła, pani Dyrektor Maria Kopeć wręczyła dyplomy, nagrody i certyfikaty 6 z języka polskiego zwycięzcom Konkursu na Esej Filozoficzny Pomyśl sobie. Jury w składzie: Hanna Sięka i Katarzyna Żmuda uznało, że najciekawszym myśleniem filozoficznym charakteryzowały się prace:


Anny Budz, której przyznano pierwsze miejsce,


Jakuba Galicy – miejsce drugie,


Zuzanny Darowskiej – trzecie.


Wyróżniono również prace Przemysława Chryczyka, Anny Jurkowskiej i Aleksandry Kukuczki.


Nauczycielki zachęciły wszystkich uczniów do rozmyślań filozoficznych, bo przecież, używając określenia ks. prof. Tischnera, nieogarniony jest świat ludzkiej nadziei.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=287

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl