Ic na Cmentarzu Powązkowskim

Dodał: admin 23 czerwca 2017 18:24

W dniu 7 czerwca br., w ramach wycieczki do Warszawy, klasa Ic odwiedziła Cmentarz Powązkowski.Wśród wielu wybitnych i zasłużonych osobistości spoczywa tam także jeden z Absolwentów naszej Szkoły. Przy grobie przedstawiono przygotowany przez prof. Jacka Waksmundzkiego biogram Kornela Żabskiego - urodzonego 8 sierpnia 1905 roku w Nowym Tyczynie a zmarłego 9 września 1969 roku. Był on kapitanem służby stałej korpusu sanitarnego. Od roku szkolnego 1920/21 (a być może już od 1918/19) był uczniem Państwowego Gimnazjum w Nowym Targu i w roku szkolnym 1924/25 uzyskał w nim świadectwo dojrzałości . W 1931 r. otrzymał dyplom lekarski. Jako lekarz internista przyjmował (lub mieszkał) od 1936 r. przy ul. Piłsudskiego 52 w Mińsku Mazowieckim, a w 1938 r. przy ulicy Rozbrat 28 w Warszawie. Należał do Oddziału Bakcyl (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej), zgrupowanie Chrobry II. Przyjmował w Szpitalu Polowym przy ul. Śliskiej 51. Po Powstaniu wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po odczytaniu biogramu Kornela Żabskiego uczniowie zapalili na jego grobie symboliczne znicze oraz wykonali kilka pamiątkowych zdjęć. Była to dobra lekcja patriotyzmu.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=316