naglowek - tlo

Rok szkolny 2017/2018 … czas zacząć!

Dodał: admin 5 września 2017 16:18

4 września br. w naszym Liceum to najpierw spotkanie społeczności szkolnej na uroczystej mszy św. w kościele NSPJ, a następnie oficjalna inauguracja roku szkolnego 2017/18 na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Maria Kopeć serdecznie powitała Grono Pedagogiczne, a w nim nowo zatrudnionych nauczycieli, oraz wszystkich zebranych uczniów. Klasom pierwszym pogratulowała wysokich wyników po etapie gimnazjalnym i pomyślnej rekrutacji do wybranych profilów. Wszystkim klasom przypomniała ich rolę w tworzeniu kolejnych rozdziałów „historii Goszczyńskiego”, potrzebę zdobywania wiedzy i mądrości, umiejętności wzajemnej współpracy, godnego współistnienia z innymi oraz podkreśliła znaczenie stawiania sobie wysokich wymagań oraz realizowania ambitnych planów i zamierzeń. Zapewniła zebranych, że w Liceum będą mogli rozwijać swoje twórcze pasje i talenty, przy nieocenionym wsparciu nauczycieli i ścisłej współpracy z nimi. Uczniom życzyła sukcesów i pomyślności w nauce, bo przecież znaleźli się w szkole, „w której nie pytamy, czy zdałeś maturę…”, zaś nauczycielom – wytrwałości, zadowolenia i spełnienia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzenia godnego zmagania się z trudami życia szkolnego złożył wszystkim uczniom również przewodniczący szkoły, Bartłomiej Fryźlewicz. Minutą ciszy uczczono także ofiary agresji niemieckiej z 1939 roku.

Klasy pierwsze dołączyły do społeczności Goszcza składając ślubowanie na Sztandar Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym intelektualną przygodę z naszym 113-letnim Liceum rozpoczęło 8 klas pierwszych. Nowością jest profil biologiczno-chemiczno-matematyczny. Kontynuowany jest również profil sportowy- piłka nożna- prowadzony w porozumieniu z NKP „Podhale”.

 zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=324

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności