Sprawozdanie ze spotkania w Zespole Szkół Ekonomicznych

Dodał: admin 9 października 2017 17:08

3 października 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni pracodawcy, uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatu nowotarskiego. Spotkanie miało charakter warsztatowy.W pięciu grupach starano się poruszyć następujące tematy:


-Czego brakuje w ofercie kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski?


-Co należy poprawić, co zmienić, co realizowane jest dobrze i należy to kontynuować?


-Jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół?


-Jakich umiejętności oczekuje pracodawca?


 -Jakie są oczekiwania wszystkich stron wobec siebie (pracodawców, nauczycieli, uczniów, rodziców)?


Na spotkanie zostali zaproszeni również dyrektorzy PPP w Nowym Targu, dyrektor PUP w Nowym Targu i wizytatorzy, którzy wystąpili w roli ekspertów.


Przez ponad godzinę, wszystkie grupy opracowywały tematy, wyciągając wnioski z przeprowadzanych rozmów, nad którymi czuwali moderatorzy: pani Monika Hołowczak, pani Marta Skawska, pani Marta Sokołowska, pani Marzena Waksmundzka i pan Robert Dębski. Na końcu wyniki prac zostały zaprezentowane wszystkim zebranym. Dyrektor ZSE oraz Starosta Nowotarski, którzy byli inicjatorami spotkania, zapewnili, że wypracowane postulaty będą miały znaczący wpływ na rozwój szkolnictwa w naszym powiecie.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl