Warsztaty dotyczące cyberprzemocy

Dodał: admin 21 października 2017 13:39

Stop cyberprzemocy!

W ramach realizacji treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie klas pierwszych spotkali się z Panią psycholog Natalią Kroker na warsztatach dotyczących cyberprzemocy.Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z przyczynami, formami oraz konsekwencjami cyberprzemocy.Ponadto dowiedzieli się, jak można pomóc ofiarom oraz jak zminimalizować ryzyko wystąpienia cyberprzemocy. Zajęcia te uwrażliwiły nas na ten rodzaj przemocy oraz zachęciły do świadomego i przemyślanego użytkowania mediów elektronicznych.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=339

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl