Wykład naukowy - nowotwory i komórki macierzyste

Dodał: admin 6 listopada 2017 16:56

I LO jest miejscem, które daje nam szerokie możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy w przystępny sposób przekażą rzetelną wiedzę i rozbudzą w nas ciekawość.3. listopada br. mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie naukowym na temat nowotworów i nowotworowych komórek macierzystych prowadzonym przez panią dr Halinę Waś z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dr Waś jest absolwentką naszego liceum i studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobyła także tytuł naukowy doktora. Następnie podczas stażu podoktorskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpoczęła prace badawcze nad wpływem indukowanego przez stres procesu starzenia się komórek nowotworowych na progresję nowotworu. Pani dr Halina Waś na swoim koncie posiada ponad dwadzieścia publikacji naukowych z zakresu onkologii eksperymentalnej.


Po krótkim przedstawieniu wspomnień związanych z nauką w naszej szkole, pani dr Halina Waś rozpoczęła wykład, wyjaśniając czym są nowotwory i z czego wynikają trudności w ich leczeniu, mimo dynamicznego rozwoju współczesnej medycyny. Dr Waś zwróciła szczególną uwagę na aspekty związane z opornością komórek nowotworowych na terapie, w tym na: heterogenność komórek nowotworowych w guzie, obecność nowotworowych komórek macierzystych oraz na proces starzenia się komórek nowotworowych w odpowiedzi na terapie. Nie zabrakło również analizy szeregu eksperymentów komórkowych i przedklinicznych, które mimo skomplikowanego przebiegu zostały przedstawione w bardzo przystępny sposób. Ostatnim elementem wykładu było przybliżenie tajników profesjonalnego laboratorium i metodyki badawczej zgodnie, z którą postępują naukowcy w swojej pracy.


W ramach wykładu uczniowie mogli zadać pytania i zaspokoić swój głód wiedzy na temat nowotworów i pracy badawczej pani dr Haliny Waś.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=346

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl