Apel Poległych

Dodał: admin 7 listopada 2017 16:23

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w Nowym Targu w przeddzień Wszystkich Świętych, przy tablicach pamiątkowych odbył się Apel Poległych. Zgromadzeni na parterze uczniowie klas pierwszych oraz 2d, nauczyciele, Rodziny Poległych i zaproszeni Goście złożyli hołd Profesorom i Uczniom, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Polegli walcząc na frontach I i II wojny, uczestnicząc w działaniach konspiracyjnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego i innych organizacji; będąc więźniami ofiarami obozów: jenieckich, koncentracyjnych, zagłady lub sowieckich i hitlerowskich katowni. Dyrektor Szkoły Pani Maria Kopeć przywitała przybyłych przedstawicieli Rodzin oraz Gości: Panią Poseł na Sejm RP Annę Paluch, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego Pana Jana Krzaka, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Bogusława Waksmundzkiego, wizytatora Kuratorium Oświaty Panią Dorotę Słońską – Halczak.Po uroczystym Apelu Poległych, poprowadzonym przez Arkadiusza Guzika, krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy 2d i 2g. Wiersze: poety świtu niepodległości – Edwarda Słońskiego oraz sanitariuszki "Danuty" – Krystyny Krahelskiej zaprezentowali Dawid Brynkus i Jakub Mikołajski oraz Aleksandra Szczypkowska i Paulina Filipiec. O postawie polskich uczniów, obrońców Lwowa - "Orląt", zaśpiewał Mateusz Słonina. Losy powstańców warszawskich w piosence "Dziewczyna z granatem" opowiedziała Magda Ćwiertnia. Obojgu akompaniował na gitarze Dawid Brynkus. Każdy występ spotkał się z aplauzem zgromadzonych.


Uczniowie klas pierwszych pod okiem pani profesor Doroty Żmudy zaśpiewali specjalnie wybrane pieśni patriotyczne: "Bartoszu, Bartoszu", "Świat cały śpi spokojnie", "Piechota", "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", "Ej dziewczyno, ej niebogo", "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola". Rodziny Poległych oraz Goście z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewu.


Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Kopeć, która podziękowała uczniom i nauczycielom za wspaniałe przygotowanie tej wyjątkowej w skali regionu uroczystości. Następnie do zgromadzonych zwróciła się Pani Poseł Anna Paluch podkreślając patriotyczny przekaz Apelu, jego ponadpokoleniowy charakter i znaczenie w obliczu wyzwań współczesnego świata, jak również odniosła się do osobistych wspomnień związanych ze Szkołą oraz piosenką "Orląt". Pani Wizytator Dorota Słońska – Halczak pogratulowała uczniom zaangażowania w realizację uroczystości, która dzięki udziałowi Rodzin Poległych jest niezwykłą lekcją historii.


Ostatnim akcentem było umieszczenie wpisów Gości w Księdze Pamiątkowej.


Apel przygotowały nauczycielki: Aneta Borkowska, Barbarza Zapiórkowska, Dorota Żmuda, Katarzyna Sikora.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=348