Zajęcia uczniów klas maturalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dodał: admin 20 listopada 2017 18:35

Dnia 17 listopada 2017 roku uczniowie klas maturalnych o profilu biologiczno– chemicznym uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy wykładu prowadzonego przez doktoranta z Zakładu Antropologii mgr Andrzeja Dubrowskiego, który dotyczył zagadnień znanych wszystkim z serialu „Kości” czyli oceny płci i wieku człowieka w oparciu o materiał kostny. Następnie nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych. Laboratorium kultur in vitro poprowadziła mgr Klaudia Sychta doktorantka z Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin. Na warsztatach tych uczniowie zapoznali się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi podczas hodowli roślin in vitro. Omówione zostały składniki pożywek, ich modyfikacje oraz najczęstsze zakażenia. Uczniowie samodzielnie przeprowadzili pasaż młodych roślin i zaznajomili się z warunkami panującymi w pokoju hodowlanym.


Laboratorium molekularne poprowadziła dla naszych uczniów mgr Magdalena Cygan- absolwentka naszego liceum, a obecnie doktorantka w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin. Na zajęciach omówiona została szczegółowo łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), umożliwiającą namnażanie ponad miliard razy wybranych fragmentów DNA. Uczniowie zaznajomili się z poszczególnymi składnikami mieszaniny reakcyjnej oraz z etapowym przebiegiem procesu. Samodzielnie wykonane próbki umieszczono w termocyklerach. Następnie zapoznali się z inną z metod molekularnych, a mianowicie elektroforetycznym rozdziałem DNA.


Mieliśmy także przyjemność uczestniczyć w wykładzie przygotowanym przez mgr Mateusza Ogórka- doktoranta z Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu. Uczniowie wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu o zakochaniu i miłości z punktu widzenia biologii czyli „Pierwsza randka Adama i Ewy”. Pan Mateusz w bardzo interesujący sposób przedstawił biologiczne zmiany zachodzące w organizmie człowieka podczas zakochiwania się, ale także omówił ewolucje kultury i sztuki oraz znaczenie sztuki w życiu człowieka.


Młodzież naszego liceum była pod ogromnym wrażeniem poziomu merytorycznego zajęć, a także wyposażenia pracowni, w których zajęcia się odbywały.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=358

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl