Apel Poległych

Dodał: admin 4 listopada 2014 10:45

Zgodnie z tradycją Szkoły w I LO w Nowym Targu 30 X 2014 roku odbył się Apel Poległych. Młodzież i zaproszeni Goście spotkali się pod Tablicami Pamiątkowymi, aby uczcić Pamięć Poległych Profesorów i Uczniów. Wśród zaproszonych Gości byli m.in. Wicestarosta Maciej Jachymiak, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak, Sekretarz Powiatu Grzegorz Watycha, Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, Wizytator KO w Krakowie Alicja Sienkowiec, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Rodziny Poległych Profesorów i Uczniów.Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy II b – Pola Zborowska, Hubert Derebas, Mikołaj Szostek. Wiersze recytowały - Mariola Dziedzic i Dominika Torba, a także jeden z Gości – pan Stanisław Apostoł. Na werblach grał uczeń z klasy I b - Kamil Kozub. Znicze zapaliły – Agnieszka Galarowicz, Karolina Sojda, Daria Skowrońska, Izabela Fryźlewicz – z klasy I b. W organizacji uroczystości pomagali także Tomasz Fryźlewicz, Norbert Raducki – z klasy I b, Aleksandra Szatkowska, Sylwia Bachulska, Magda Paczka, Adriana Pytelewska z klasy III e.


Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w trakcie której młodzież z klas pierwszych i zaproszeni Goście zaśpiewali wspólnie kilka pieśni patriotycznych. Następnie wszyscy udali się do auli, gdzie absolwenci naszej szkoły przybliżyli swój udział w uroczystościach z okazji 70-tej rocznicy Bitwy o Monte Cassino, które miały miejsce we Włoszech w maju 2014 roku. Odbył się tam między innymi 10-kilometrowy bieg. Jego meta znajdowała się w pobliżu polskiego cmentarza wojennego. W biegu tym wzięło udział trzech absolwentów naszej szkoły, byli to Franciszek Sutor, Robert Bieda i Karol Karpierz. 


Po zakończeniu uroczystości Goście dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej.


Apel Poległych przygotowali nauczyciele: Bogdana Kumela, Barbara Zapiórkowska, Dorota Żmuda, Zbigniew Kopeć.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl