naglowek - tlo

Śródroczne spotkanie z Rodzicami uczniów klas III oraz indywidualne rozmowy dla Rodziców uczniów klas I i II

Dodał: admin 31 grudnia 2017 23:03

Szanowni Państwo

zapraszam na śródroczne spotkanie Rodziców uczniów klas III w środę 3 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w auli szkolnej. Spotkanie rozpoczniemy małym noworocznym prezentem, który przygotowali uczniowie klasy IIc. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Tematyka spotkania:

1) omówienie klasyfikacji za I okres, oceny i frekwencja na zajęciach obowiązkowych i fakultetach, 

2) omówienie wyników matur próbnych,

3) informacja o organizacji studniówki,

4) ważne terminy i zadania w zakresie przygotowania do egzaminu dojrzałości,

5) sprawy wychowawcze i klasowe.

Tradycyjnie od godz. 15.45 będzie możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Na te rozmowy oraz na niespodziankę o godz. 16.30 w auli szkolnej zapraszamy również Rodziców uczniów klas I i II.

Nauczyciele będą dyżurować w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.

Jednocześnie informuję, że przed szkołą oraz obok boiska szkolnego mamy mały parking i proszę o korzystanie z parkingów na okolicznych ulicach, bowiem na ulicy dojazdowej do szkoły od strony Ul. Krasińskiego służby porządkowe \"lubią\" sprawdzać czy parkowanie jest zgodnie z przepisami drogowymi.

Pozdrawiam

Dyrektor szkoły- Maria KopećI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności