Olimpiada Języka Niemieckiego

Dodał: admin 12 listopada 2014 18:37

W piątek, 7. listopada 2014,  odbyły się eliminacje szkolne 38 Olimpiady Języka Niemieckiego. Do testu składającego się z czterech części przystąpiło 5 osób: Andrzej Margosiak (2f), Katarzyna Margosiak (2d), Dominika Bednarczyk (2c), Pamela Aleksandrzak (3e) oraz Marcin Paternoga (3e).Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać się umiejętnością uzupełniania testu z lukami, znajomością gramatyki oraz słownictwa, umiejętnością reagowania w sytuacjach komunikacyjnych.


Ogłoszenie wyników przez Okręgową Komisję nastąpi za około 4 tygodnie. Eliminacje okręgowe odbędą się w lutym 2015r.Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom.Katarzyna Jarząbek, Barbara Zapiórkowska - organizatorki Olimpiady.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl