V Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków UKS „Gimpel” Nowy Targ

Dodał: admin 20 lutego 2018 15:25

Zgodnie ze Statutem UKS „Gimpel” Nowy Targ, co trzy lata odbywają się walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Tegoroczne, obejmowało okres działalności w latach 2015-2017. Uczestniczyło w nim 18 członków zwyczajnych, na 46 nieposiadających zaległości w opłacie członkowskiej przekraczającej 12 miesięcy.W roku 2017, w sekcjach klubowych ćwiczyły 52 osoby (24 w lekkoatletycznej, 28 w koedukacyjnej piłki siatkowej). W okresie sprawozdawczym, czasowo działały sekcje, halowej piłki nożnej i piłki ręcznej, w zajęciach uczestniczyło do 70 osób. W latach 2015-2017, wszystkimi formami działalności sportowej objętych było: 2500, 3000, 2300 uczennic i uczniów I Liceum, absolwentów i uczniów innych szkół. W każdym roku, lekkoatleci brali udział w 19 do 23 zawodach w sporcie kwalifikowanym.


Zarząd współorganizował, z absolwentami I Liceum, sześć turniejów w piłce siatkowej, w tym, jako jedyne stowarzyszenie sportowe na terenie powiatu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zawody mają kilkunastoletnia tradycję, obejmują zasięgiem powiat nowotarski.


I Liceum i UKS „Gimpel” w klasyfikacjach ogólnopolskich:


sport szkolny -


1. 2016 r. Łódź – ósme miejsce w Ogólnopolskim Finale Biegów Przełajowych Vena Cross.


2. Ogólnopolska Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych


dziewczęta


2014/2015 – open - 35 na 237 szkół, wśród liceów, sms i zso – 26 na 102;


2015/2016 – open – 19 na 218 szkół, wśród liceów, sms i zso – 16 na 96;


2016/2017 – open – 16 na 222 szkoły, wśród liceów, sms, zslic. i zso – 15 na 99;


chłopcy


2014/2015 – open – 25 na 268 szkół, wśród liceów, sms i zso – 12 na 95;


2015/2016 – open – 39 na 247 szkół, wśród liceów, sms i zso – 16 na 84;


2016/2017 – open – 17 na 242 szkoły, wśród liceów, sms, zslic. i zso – 6 na 83.


sport kwalifikowany –


2015 r. – 41 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów,


2016 r. - 36 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów,


2017 r. – 62 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów


2017 – 48 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Seniorów, 11 miejsce w II Lidze.


Małopolskie współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (zawody wojewódzkie), udział lekkoatletów I LO i UKS „Gimpel”:


2015/2015 – ponad 23 % wszystkich punktów zdobytych przez szkoły z terenu powiatu;


2016/2017 – ponad 25% wszystkich punktów zdobytych przez szkoły z terenu powiatu.


W wyniku wyborów, zarząd ukonstytuował się w składzie - Piotr Jabłoński prezes, Barbara Wcisło sekretarz, Joanna Jethon-Sułkowska skarbnik; komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie – Ewa Kolasa przewodnicząca, Agnieszka Paprocka - Maciaś sekretarz, Szymon Pohrebny członek komisji.


Prezes Klubu złożył serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały w działalności finansowej, organizacyjnej i sportowej, w szczególności: Pani Marii Kopeć Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego, Paniom Joannie Jethon – Sułkowskiej, Barbarze Wcisło, Ewie Kolasa, Agnieszce Maciaś – Paprockiej, Panu Szymonowi Pohrebnemu - nauczycielom w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, Absolwentom - Pani Monice Posmyk, Panom, Hubertowi Derebasowi i Hubertowi Borowskiemu,


Pani Barbarze Jethon właścicielce Biura Obrachunkowego.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=395


Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 i więcej zdjęć można pobrać na stronie uksgimpel.org.pl.


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl