47. Olimpiada Biologiczna

Dodał: admin 23 lutego 2018 23:03

    Reprezentantką naszej szkoły w zawodach II stopnia 47. Olimpiady Biologicznej była uczennica klasy IIIb- Maria Sudoł. Aby zakwalifikować się do etapu okręgowego, Marysia uzyskała pozytywny wynik w teście z etapu szkolnego, a także przygotowała pracę badawczą na temat Inwentaryzacja gniazd oraz sukces lęgowy bociana białego (Ciconia ciconia) w wybranych miejscowościach Orawy w latach 2016-2017.

Olimpiada biologiczna jest zdecydowanie najbardziej prestiżowym i najtrudniejszym konkursem biologicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia odbyły się w Krakowie . Opiekunem uczennicy była dr Katarzyna Grobarczyk-PiekłoI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl