Spotkanie z rodzicami

Dodał: admin 5 marca 2018 09:01

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klas III

zapraszamy Państwa na ostatnią w tym roku wywiadówkę w dniu 6 marca 2018r. (wtorek) o godz. 16.30.

Godz.16.30 spotkanie w auli szkolnej z dyrektorem szkoły, po nim spotkania z wychowawcami klas - przydział sal wywieszony przy wejściach.
Tematyka spotkania:
1)szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych, harmonogram egzaminów w części pisemnej i ustnej
2)dostosowania warunków egzaminów do potrzeb ucznia
3)terminy dodatkowe i poprawkowe egzaminu dojrzałości, kto może skorzystać i na jakich warunkach
4)osiągnięcia uczniów w nauce i terminy klasyfikacji końcowej wraz z zasadami uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
5)postępy w nauce
6)sprawy klasowe.

Po spotkaniach z wychowawcami klas będzie możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą dyżurować w wyznaczonych salach wg harmonogramu zamieszczonego przy wejściu do szkoły.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Jednocześnie prosimy o korzystanie z parkingów na sąsiednich ulicach, zwracamy uwagę, iż na ulicy prowadzącej bezpośrednio do bramy szkoły od ulicy Krasińskiego obowiązuje zakaz parkowania (ostanio pojawiła się policja i karała mandatem za nieprzepisowe parkowanie).

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne