Diamentowe Indeksy AGH dla uczniów Goszczyńskiego

Dodał: admin 9 kwietnia 2018 20:42

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Paweł Rybczyński i Patryk Wojtyczek– uczniowie klasy IIIA z poszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i j. angielskiego zostali laureatami XI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej z Matematyki. Warte podkreślenia są wysokie wyniki chłopców: Paweł uzyskał 98%, a Patryk 94% możliwych do zdobycia punktów.Laureaci tej trzystopniowej olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.


W I-szym etapie tegorocznej XI edycji olimpiady brało udział 1188 osób z całej Polski, w tym czterech uczniów naszej szkoły, przez I-szy etap pomyślnie przeszła cała czwórka, a w skali kraju 1083 osoby, jednak w drugim etapie kilku punktów zabrakło Albertowi Bylinowskiemu i Danielowi Koszarkowi, do finału obok 247 innych osób zakwalifikowali się Paweł Rybczyński i Patryk Wojtyczek, którzy zostali laureatami tej olimpiady. AGH przyznała w tym roku 192 indeksy z samej tylko matematyki.


Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów nadmieniając, że Patryk Wojtyczek jest również laureatem konkursu O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej oraz zakwalifikował się do finału Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich z Matematyki, organizowanego przez Politechnikę Warszawską, brał również udział w finale Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.


Opiekunem uczniów jest mgr Joanna Trybuła.