Spotkanie z Rodzicami

Dodał: admin 22 kwietnia 2018 20:23

Szanowni Państwo
zapraszamy na spotkanie Rodziców uczniów klas I i II w środę 25 kwietnia 2018r.
O godz. 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.
Tematyka spotkania:
1) postępy w nauce i frekwencja na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
2) sprawy wychowawcze,
3) osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach,
4) krótka informacja o pracy szkoły
5) przypomnienie zasad klasyfikowania i promowania, ważne terminy,
6) sprawy klasowe,
7) dla klas II - informacja o postępach w organizacji studniówki.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów od godz. 17.00 do godz. 18.00.
Nauczyciele będą dyżurować w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do budynku szkoły.
Jednocześnie informuję, że przed szkołą oraz obok boiska szkolnego mamy mały parking i proszę o korzystanie z parkingów na okolicznych ulicach, bowiem na ulicy dojazdowej do szkoły od strony ul. Krasińskiego służby porządkowe \"lubią\" sprawdzać czy parkowanie jest zgodnie z przepisami drogowymi.
W imieniu Grona Pedagogicznego
Dyrektor Szkoły - Maria KopećI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl