Lataj wysoko!!! Pożegnanie maturzystów z orłem

Dodał: admin 7 maja 2018 16:12

27 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych Maturzystów.

Wydarzenie to zostało uświetnione obecnością Starosty Nowotarskiego - Pana Krzysztofa Fabera oraz Prezesa Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej - Pani Danuty Hajnos. W uroczystości wzięli udział także licznie przybyli Rodzice uczniów. W trakcie oficjalnej części pożegnania maturzystów wręczonych zostało 21 świadectw z wyróżnieniem oraz uhonorowano uczniów osiągających wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku szkolnym indeksy wyższych uczelni AGH, PK, UJ zdobyło już siedmiu uczniów. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy byli zaangażowani w działalność charytatywną oraz promocję szkoły w środowisku.

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich było także okazją do wyrażenia wdzięczności organowi prowadzącemu za dostrzeganie potrzeb szkoły i finansowanie różnych przedsięwzięć, Towarzystwu Bursy Gimnazjalnej za fundowanie stypendiów, dofinansowanie wycieczek, rajdu szkolnego, wymian zagranicznych.W trakcie podziękowań nie zapomniano także o rodzicach, którzy wspierali szkolne inicjatywy, a przede wszystkim swoje dzieci, pamiętano również o wyrażeniu wdzięczności wobec nauczycieli.


Uroczystość zwieńczyły przemowy Pana Starosty Krzysztofa Fabera, Pani Dyrektor Marii Kopeć oraz przedstawicieli Rodziców Absolwentów, Absolwentów i Samorządu Uczniowskiego.


Zarówno żegnający jak i żegnani życzyli sobie połamania piór na maturze, wysokich wyników, pamiętania o nieprzemijającej wartości dobra, prawdy i piękna, a także o tym, by pomnażając talenty, rozwijając własne pasje, nie zapomnieć o drugim człowieku.


Maturzyści otrzymali pamiątkowe pinsy oraz niespodziankę od młodszych kolegów: pożegnalny utwór z wybranymi zdjęciami z życia szkolnego oraz orła z 208 piórami, którego każde pióro jest opisane imieniem i nazwiskiem tegorocznego absolwenta i życzeniem „lataj wysoko !”. Orzeł z koroną będzie przypominał młodym ludziom, że weszli w dorosłe życie w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:


Klasa 3a


Joanna Rypel, Paweł Rybczyński, Patryk Wojtyczek


Klasa 3b


Maria Sudoł, Natalia Szablowska, Natalia Kowalczyk, Anna Podmańska


Klasa 3c


 Mateusz Potaśnik


 Klasa 3d


 Michał Babiarz, Paulina Krupa,


 Klasa 3e


 Martyna Budziak, Katarzyna Cetera, Natalia Siuta, Weronika Słota, Aleksandra Sołtys, Gabriela Szewczyk, Kinga Złahoda, Michał Zubek


 Klasa 3g


 Martyna Orszulak, Angelika Strama, Kamil Tylka


galeria : http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=436