Książkobranie

Dodał: admin 8 października 2018 22:42

Regulamin:

→ Akcję koordynują wraz z biblioteką szkolną uczniowie z klasy 1 D.

→ W akcji mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele szkoły.

→ W dniach od 5 – 17 października 2018 roku chętni uczniowie i nauczyciele mogą nieodpłatnie przynosić wychowawcom klas oraz do biblioteki szkolnej niezniszczone książki, które następnie zostaną udostępnione do czytania innym.

→ Wszystkie przekazane książki zostaną opatrzone przez uczniów ekslibrisem powstałym z okazji akcji.

→ Książki zostaną wyeksponowane przez uczniów wraz z regulaminem korzystania z nich na przekazanym do tego celu regale na korytarzu głównym.

→ Wszyscy zainteresowani przeczytaniem książki mogą ją zabrać do domu, przeczytać, a następnie przynieść do szkoły i odłożyć ją z powrotem na półkę.

O książki udostępniane w ramach akcji bookcrossingowej trzeba dbać.