Odbiór świadectw dojrzałości 2019

Dodał: admin 2 lipca 2019 09:25

Szanowni Maturzyści,

odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca br. w auli.

o godz. 9.00 klasy 3A, 3B,

o godz. 9.45 klasy 3D, 3C

o godz. 10.30 klasy 3E, 3F,

o godz. 11.15 klasy 3G, 3H.

Przypominamy o oddaniu obiegówki i klucza do szafki.

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.

 

Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie. 

Wzór upoważnienia do pobrania tutaj