naglowek - tlo

Małopolska Chmura Edukacyjna

Dodał: admin 23 września 2019 13:20

W związku z realizacją Projektu pn.

 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu

w obszarze ogólnym biologia”

 

nr: RPMP.10.01.04-12-0091/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu ogłasza rekrutację do w/w Projektu, zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1, oraz na stronie internetowej www.goszczynski.nowotarski.pl

Etapy rekrutacji:

1. Rekrutacja na zajęcia on-line z biologii - dokumenty rekrutacyjne należy składać od 24 września do 2 października 2019 roku w Sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.

2. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w formie wsparcia wymienionej w pkt. 1 – 4 października 2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności