Podziękowania dla wolontariuszy

Dodał: admin 11 stycznia 2015 14:42

Podziękowania dla wolonatriuszy i ich opiekunów za pomoc w przeprowadzeniu bożonarodzeniowej akcji zbierania produktów żywnościowych dla osób będących w potrzebie.I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl