Absolwenci 1913-1914

Absolwenci C.K. Gimnazjum 1913-1914


1. Chmielak Ignacy
2. Ciążyński Bolesław
3. Daniec Zdzisław
4. Goldner Chaim
5. Halota Wiktor
6. Hyc Jan
7. Kocyłowski Aleksander
8. Kuraś Franciszek
9. Latko Jan
10. Leśny Ludwik
11. Ładzińska Stanisława
12. Łazarski Marian
13. Łucki-Ordynak
14. Mendel Feiwel
15. Nowotny Bogumił
16. Olbrychtowicz Adam
17. Patla Tadeusz
18. Radecki Aleksander
19. Sala Michał
20. Schlachet Hirsch
21. Silberring Majer
22. Staszel Józef
23. Szeliga Wojciech
24. Ścisłowicz Andrzej
25. Wieselberg Stanisław
26. Wolski Ludwik
27. Zaremba Stanisław