Absolwenci 1915-1916

Absolwenci C.K. Gimnazjum 1915-1916


1. Apfelbaum Hendel
2. Beer Izaak
3. Bochniak Adam
4. Cebulski Alojzy
5. Czarnecki Kazimierz
6. Feleżyński Konstanty
7. Forbe Wiktor
8. Galińska Ida
9. Godłowski Stanisław
10. Grabowski Zygmunt
11. Homicz Bronisław
12. Kawecki Dionizy
13. Kokol Władysław
14. Kolber Chaim
15. Kraus Romuald
16. Krawczyk Jan
17. Kulig Romuald
18. Latawiec Jan
19. Łącki Andrzej
20. Mindelgrün Wilhelm
21. Molewicz Wacław
22. Nowobilski Albin
23. Nowobilski Władysław
24. Ocetkiewicz Zygmunt
25. Rafacz Franciszek
26. Rajska Janina
27. Rapacz Jan
28. Rzadki Wojciech
29. Skulski Marceli
30. Słotwińska Janina
31. Smalawski Adam
32. Sołtys Jan
33. Statter Max
34. Syrop Alfred
35. Świeykowski Aleksander
36. Wisiński Józef
37. Wiśniewska Maria
38. Zipper Moses