Absolwenci 1916-1917

Absolwenci C.K. Gimnazjum 1916-1917


1. Beer Izaak
2. Bryniarski Józef
3. Chodań Włodzimierz
4. Czarnecki Kazimierz
5. Gabryszewski Buława R.
6. Gawalewicz Adam
7. Geissler Emil
8. Godłowski Mieczysław
9. Gostylla Władysław
10. Grodzicki Łada Feliks
11. Groele Franciszek
12. Horakówna Maria
13. Kawecki Dionizy
14. Kokol Władysław
15. Kolber Abraham
16. Krotoski Kazimierz
17. Łapczyński Franciszek
18. Matysek Ludwik
19. Mindelgrün Wilhelm
20. Nowobilski Albin
21. Nowobilski Władysław
22. Nowotna Anna
23. Rapacz Franciszek
24. Rapacz Jan
25. Rejbscheid Szymon
26. Różański Stanisław
27. Różański Władysław
28. Rzadki Wojciech
29. Skrzywan Jan
30. Skulski Marceli
31. Strycharski Alfred
32. Świeykowski Aleksander
33. Torbe Wiktor
34. Waksmundzki Jakub
35. Węglarz Franciszek
36. Wisiński Józef