Sukcesy naukowe 2019/2020

 


Amelia Paw kl. 1Ag, Bartłomiej Wesołowski kl. 1Dg, Jakub Pilch kl. 3A, Oliwia Wójciak kl. 3D - finaliści IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych - opiekunowie mgr ks. Jan Gacek i mgr Wojciech Grzybek


Adrianna Kobylarczyk kl. 3D, Oliwia Wójciak kl. 3D - finalistki Olimpiady Znajomości Afryki - opiekunowie mgr Katarzyna Sikora i mgr Wojciech Grzybek


Weronika Ostowska klasa 3A –  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „O Diamentowy Indeks AGH” z  matematyka - opiekun mgr Joanna Trybuła


Weronika Łukaszczyk klasa 3A-  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii - opiekun mgr Gabriela Głodziak


Weronika Ostowska klasa 3A, Marcin Głodziak klasa 3A, i Michał Klich klasa 3A, Michał Twaróg klasa 3C – laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” z matematyki – opiekunowie mgr Joanna Trybuła, mgr Krystyna Podkanowicz


Grzegorz Hudyka klasa 3F - laureat Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” -opiekun mgr Gabriela Głodziak


Piotr Czwałga klasa 3F, Grzegorz Nowaczyk klasa 3C, Jakub Pilch klasa 3A - finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” z matematyki - opiekunowie Dyrektor mgr Maria Kopeć, mgr Joanna Trybuła, mgr Krystyna Podkanowicz


Weronika Łukaszczyk klasa 3A - laureatka w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ oraz zdobyła indeks na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - opiekun mgr Gabriela Głodziak


Weronika Łukaszczyk klasa 3A – IV miejsce drużynowo w Międzynarodowym Turnieju Wiedzy Chemicznej – International Chemistry Tournament w Moskwie– opiekun mgr Gabriela Głodziak 


Edyta Wesołowska klasa 2C, Patrycja Pietraszek klasa 3C - finalistki   XII edycji wersji artystycznej konkursu „Zobaczyć Matematykę” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - opiekun mgr Krystyna Podkanowicz


Mateusz Arendarczyk  klasa 2B - II miejsce wśród uczniów klas drugich w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ - opiekun mgr Justyna Pałka


Adam Kozik klasa 2E, Damian Waksmundzki-Luberda klasa 2E ,Mateusz Arendarczyk klasa 2B – II miejsce w klasyfikacji drużynowej w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ - opiekunowie mgr Anna Róg, mgr Justyna Pałka


Patryk Bochniak z klasy 2A - IV miejsce z wyróżnieniem w etapie diecezjalnym XXX Olimpiady Teologii Katolickiej organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - opiekun mgr Wojciech Grzybek


Anna Batkiewicz klasa 1Dg, Artur Regiec klasa 1Dg, Bartłomiej Wesołowski klasa 1Dg -  etap okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - opiekun mgr Katarzyny Sikory


Sylwia Bulanda klasa 1C, Barbara Borkowska klasa 1C, Łukasz Domalik klasa 2C, Karol Dzielski klasa 1C, Aleksandra Rak klasa 1C, Jakub Ścisłowicz klasa 1C - finaliści XVII Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych - opiekun mgr Krystyna Podkanowicz


Amelia Paw klasa 1Ag, Bartłomiej Wesołowski klasa 1Dg, Jakub Pilch klasa 3A , Oliwia Wójciak 3D – finaliści IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego organizowanego przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie -opiekunowie ks. mgr Jan Gacek, mgr Wojciech Grzybek


Maria Liberda klasa 2A - wyróżnienie dla  młodych tłumaczy UE w konkursie Juvenes Translatores - opiekunowie mgr Marta Domalik, mgr Barbara Zapiórkowska


Marcin Głodziak klasa 3A – II etap Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego opiekun mgr Joanny Trybuły


Mateusz Arendarczyk klasa 2B - II miejsce w konkursie wiedzy biologicznej organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach weekendowych warsztatów biologicznych w projekcie " Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania" - opiekun mgr Justyna Pałka


Anita Jandura klasa 2D – finalistka Malopolskiego Konkursu Języka Włoskiego - opiekun mgr Magdalena Smreczyńska


Maria Libera klasa2A - etap okręgowego 44 Olimpiady Języka Angielskiego - opiekun mgr Marta Domalik


Wiktorii Tragarz klasa 1EgI miejsce w rejonowych eliminacjach do finału XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.Andrzeja Skupnia (w kategorii gawędziarze, szkoły ponadpodstawowe)


Paulina Pierwoła klasa 3D, Bogumiła Nowak klasa 1Dg - etap okręgowy 50 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - opiekun mgr Grzegorz Klag


Antoni Zasadni klasa 1C - etap okręgowy XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej - opiekun mgr Krystyna Podkanowicz


Wiktoria Tragarz klasa 1Eg - III miejsce w kategorii gawęda w XLIV Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka


Anita Jandura klasa 2D - wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Języka Włoskiego - opiekun mgr Magdalena Smreczyńska


Paulina Pierwoła klasa 3D - II miejsce w IV Podhalańskim Konkursu Języka Angielskiego o Nagrodę Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu - opiekun mgr Paweł Rozmus


Mario Haas klasa 2F, Patryk Guziak klasa 1Bg, Natalia Guziak klasa 1B - finaliści 43. Olimpiady Języka Niemieckiego - opiekun mgr Barbara Zapiórkowska


Roman Kozielec klasa 3F - drugi etap Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego, zorganizowany przez Zakład Italianistyki Uniwersytetu - opiekun mgr Magdalena Smreczyńska


Paulina Pierwoła klasa 3D - finalistka 50.Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - opiekun mgr Grzegorz Klag


Katarzyna Kaczmarczyk klasa 3E, Antoni Cierniak klasa 3E, Adam Kozik klasa 2E, Maciej Krauzowicz klasa 3B - etap okręgowy 49. Olimpiady Biologicznej - opiekunowie dr Katarzyna Grobarczyk-Piekło, mgr Jagna Dziedzic.


Arendarczyk Mateusz klasa 2B, Fryźlewicz Kamila klasa 2E, Grobarczyk Olga klasa 2E, Halczak Karolina klasa 2E, Kozik Adam klasa 2E, Sinkiewicz Anna klasa 2E,Waksmundzki-Luberda Damian klasa 2E, Żurek Wiktoria klasa 2E, Cionżyński Wojciech klasa 3F, Hudyka Grzegorz klasa 3F, Kubicz Sylwia klasa 3B, Omylak Patryk klasa 3E, Łukaszczyk Weronika klasa 3A - finaliści Wojewódzkiego Konkurs Wiedzy Chemicznej, organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - opiekunowie mgr Gabriela Głodziak, mgr Justyna Pałka, mgr Anna Róg 


Weronika Ostowska klasa 3A, Oliwia Smolarska klasa 3A, Anna Ligas klasa 3A, Weronika Łukaszczyk klasa 3A, Marcin Głodziak klasa 3A, Jakub Pilch klasa 3A, Dominik Kikla klasa 3C, Paweł Jaskierski klasa 3C, Krzysztof Kwak klasa 2C - półfinał Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH – opiekunowie mgr Krystyny Podkanowicz ,mgr Joanny Trybuły


Mario Haas klasa 2F, Patryk Guziak klasa 1Bg, Natalia Guziak klasa 1B, Carolin Haas klasa 1F, Marta Krempaszanka klasa 2F, Anna Majchrzak klasa 1F, Witold Bogdał klasa 2F - etap okręgowy 43 Olimpiady Języka Niemieckiego - opiekun mgr Barbara Zapiórkowska


Paulina Pierwoła klasa 3D - klasyfikacja do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego w konkursie „Z Poprawną Polszczyzną Na Co Dzień” - opiekun mgr Grzegorz Klag


Kamil Kubiński klasa 1Dg, Mateusz Arendarczyk klasa 2B - klasyfikacja do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego w konkursie „Z Ortografią Na Co Dzień” - opiekunowie mgr Ciężobka Maria, mgr Grzegorz Klag


Jakub Pilch klasa 3A, Dominik Kikla klasa 3C, Marcin Głodziak klasa 3A, Marta Chowaniec klasa 3F - laureaci  Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 2020 poziom III rozszerzony - opiekunowie Dyrektor mgr Maria Kopeć, mgr Joanna Trybuła, mgr Joanna Frączek, mgr Krystyna Podkanowicz


Patryk Bochnak klasa 2A, Maciej Duda klasa 2A, Olga Grobarczyk klasa 2E, Krzysztof Kwak klasa 2C, Anna Sinkiewicz klasa 2E - laureaci  Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 2020 poziom II rozszerzony opiekunowie Dyrektor mgr Maria Kopeć, mgr Joanna Trybuła, mgr Joanna Frączek, mgr Krystyna Podkanowicz


Maciej Brożek klasa 1Eg, Julia Paw klasa 1A, Michał Stożek klasa 1Ag - laureaci  Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych 2020 poziom I rozszerzony opiekunowie Dyrektor mgr Maria Kopeć, mgr Joanna Trybuła, mgr Joanna Frączek, mgr Krystyna Podkanowicz